नयाँ

गुणस्तरीय शिक्षाका लागि अनिवार्यः शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकको सहकार्य
Showing posts with label शैक्षिक सामग्री. Show all posts
Showing posts with label शैक्षिक सामग्री. Show all posts

Friday, April 21, 2023

कक्षा ८ का पाठ्यपुस्तकहरू (नयाँ पाठ्यक्रममा आधारित)

4/21/2023 07:23:00 AM 0
  कक्षा ८ को नेपाली किताब    कक्षा ८ को विज्ञान तथा प्रविधि किताब      कक्षा ८ को सामाजिक अध्ययन तथा मानव मूल्य शिक्षा किताब   कक्षा ८ क...
पूरा पढ्नुहोस् »

Friday, July 2, 2021

कक्षा ६ का पाठ्यपुस्तकहरू २०७८

7/02/2021 07:38:00 AM 0
सामाजिक अध्ययन तथा मानवमूल्य शिक्षा, कक्षा ६     विज्ञान तथा प्रविधि, कक्षा ६   नेपाली, कक्षा ६   गणित, कक्षा ६   स्वास्थ्य, शारीरिक तथा...
पूरा पढ्नुहोस् »

Saturday, July 11, 2020

EGRP का पुस्तकहरु

7/11/2020 03:05:00 AM 0
अन्ताक्षरी खेल अनारकालीको अन्तरकथा अभ्यास पुस्तिका कक्षा २ भाग -२ अभ्यास पुस्तिका कक्षा ३ भाग -२ अभ्यास पुस्तिका कक्षा १ भाग -१ अभ्यास पुस्त...
पूरा पढ्नुहोस् »