नयाँ


गुणस्तरीय शिक्षाका लागि अनिवार्यः शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकको सहकार्य

Showing posts with label सूचना. Show all posts
Showing posts with label सूचना. Show all posts

Friday, February 11, 2022

Tuesday, January 25, 2022

शिक्षक बढुवाको विज्ञापन- २०७८/१०/१२ (आवश्यक पाठ्यक्रम तथा दरखास्त फारामसहित)

1/25/2022 06:53:00 PM 1
आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका आधारमा गरिने बढुवाको विज्ञापन (२५%) कासमूका आधारमा गरिने बढुवाको विज्ञापन (७५%)  बढुवासँग सम्बन्धित विषयमा सहजीकरण ग...
पूरा पढ्नुहोस् »