नयाँ

गुणस्तरीय शिक्षाका लागि अनिवार्यः शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकको सहकार्य

Friday, July 2, 2021

कक्षा ६ का पाठ्यपुस्तकहरू २०७८
सामाजिक अध्ययन तथा मानवमूल्य शिक्षा, कक्षा ६

  

विज्ञान तथा प्रविधि, कक्षा ६  

नेपाली, कक्षा ६

 

गणित, कक्षा ६

 

स्वास्थ्य, शारीरिक तथा सिर्जनात्मक कला

 

ENGLISHस्रोतः पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको वेबसाइट

No comments:

Post a Comment

shivalayaschool2017@gmail.com