नयाँ


गुणस्तरीय शिक्षाका लागि अनिवार्यः शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकको सहकार्य

Showing posts with label नमुना प्रश्नपत्र. Show all posts
Showing posts with label नमुना प्रश्नपत्र. Show all posts

Saturday, April 15, 2023

कक्षा १२ का सबै विषयका नमुना प्रश्नपत्रहरू

4/15/2023 09:11:00 AM 0
  अनिवार्य नेपालीको नमुना प्रश्नपत्र     सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षाको नमुना प्रश्नपत्र       अनिवार्य अङ्ग्रेजीको नमुना प्रश्नपत्...
पूरा पढ्नुहोस् »