नयाँ

गुणस्तरीय शिक्षाका लागि अनिवार्यः शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकको सहकार्य
Showing posts with label पाठ्यपुस्तक. Show all posts
Showing posts with label पाठ्यपुस्तक. Show all posts

Friday, April 21, 2023

कक्षा ८ का पाठ्यपुस्तकहरू (नयाँ पाठ्यक्रममा आधारित)

4/21/2023 07:23:00 AM 0
  कक्षा ८ को नेपाली किताब    कक्षा ८ को विज्ञान तथा प्रविधि किताब      कक्षा ८ को सामाजिक अध्ययन तथा मानव मूल्य शिक्षा किताब   कक्षा ८ क...
पूरा पढ्नुहोस् »

Thursday, April 13, 2023

कक्षा १० का पाठ्यपुस्तकहरू (नयाँ पाठ्यक्रममा आधारित २०८०)

4/13/2023 08:19:00 AM 0
कक्षा १० को नेपाली किताब   कक्षा १० को सामाजिक अध्ययन पुस्तक     Class 10 English Book      कक्षा १० को गणित पुस्तक कक्षा १० को विज्ञान...
पूरा पढ्नुहोस् »

Wednesday, April 12, 2023

कक्षा ५ का पाठ्यपुस्तकहरू (नयाँ पाठ्यक्रममा आधारित २०८०)

4/12/2023 08:10:00 AM 0
  कक्षा ५ को सामाजिक अध्ययन तथा मानव मूल्य शिक्षा विषयको पाठ्यपुस्तक     कक्षा ५ को विज्ञान तथा प्रविधि विषयको पाठ्यपुस्तक     कक्षा ५ क...
पूरा पढ्नुहोस् »

Thursday, April 14, 2022

कक्षा ४ का पाठ्यपुस्तकहरू २०७९

4/14/2022 09:38:00 AM 0
कक्षा ४ को नेपाली किताब २०७ ९ कक्षा ४ को स्वास्थ्य, शारीरिक तथा सिर्जनात्मक कला किताब २०७९ कक्षा ४ को सामाजिक अध्ययन तथा मानव मूल्य शिक्षा क...
पूरा पढ्नुहोस् »

कक्षा ७ का पाठ्यपुस्तकहरू २०७९

4/14/2022 09:32:00 AM 0
कक्षा ७ को नेपाली किताब २०७९ कक्षा ७ को सामाजिक अध्ययन तथा मानव मूल्य शिक्षा किताब २०७ ९ कक्षा ७ को विज्ञान तथा प्रविधि किताब २०७ ९ कक्षा ७ ...
पूरा पढ्नुहोस् »

कक्षा ९ का पाठ्यपुस्तकहरू २०७९

4/14/2022 09:26:00 AM 0
 कक्षा ९ को गणित किताब २०७८ कक्षा ९ को विज्ञान तथा प्रविधि किताब २०७८ Class 9 English Book 2078 कक्षा ९ को नेपाली किताब २०७८ कक्षा ९ को सामा...
पूरा पढ्नुहोस् »

Friday, July 2, 2021

कक्षा ६ का पाठ्यपुस्तकहरू २०७८

7/02/2021 07:38:00 AM 0
सामाजिक अध्ययन तथा मानवमूल्य शिक्षा, कक्षा ६     विज्ञान तथा प्रविधि, कक्षा ६   नेपाली, कक्षा ६   गणित, कक्षा ६   स्वास्थ्य, शारीरिक तथा...
पूरा पढ्नुहोस् »

Tuesday, November 3, 2020

कक्षा २ र ३ का परीक्षणका लागि प्रकाशित पाठ्यपुस्तकहरु

11/03/2020 08:03:00 AM 0
  मेरो नेपाली कक्षा ३ (परीक्षणका लागि) मेरो नेपाली कक्षा २ (परीक्षणका लागि) My English Grade 3 (For piloting) My English Grade 2 (For piloti...
पूरा पढ्नुहोस् »

Saturday, July 11, 2020

EGRP का पुस्तकहरु

7/11/2020 03:05:00 AM 0
अन्ताक्षरी खेल अनारकालीको अन्तरकथा अभ्यास पुस्तिका कक्षा २ भाग -२ अभ्यास पुस्तिका कक्षा ३ भाग -२ अभ्यास पुस्तिका कक्षा १ भाग -१ अभ्यास पुस्त...
पूरा पढ्नुहोस् »