नयाँ

गुणस्तरीय शिक्षाका लागि अनिवार्यः शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकको सहकार्य
Showing posts with label डाउनलोड. Show all posts
Showing posts with label डाउनलोड. Show all posts

Wednesday, May 8, 2024

कक्षा ११ को सुनाइ सामग्री (नेपाली)

5/08/2024 01:11:00 AM 0
 कक्षा ११ सुनाइ पाठ १  कक्षा ११ सुनाइ पाठ २  कक्षा ११ सुनाइ पाठ ३  कक्षा ११ सुनाइ पाठ ४  कक्षा ११ सुनाइ पाठ ५  कक्षा ११ सुनाइ पाठ ६  कक्षा १...
पूरा पढ्नुहोस् »

कक्षा ९ को सुनाइ पाठ (नेपाली)

5/08/2024 01:04:00 AM 0
कक्षा ९ सुनाइ पाठ १  कक्षा ९ सुनाइ पाठ २  कक्षा ९ सुनाइ पाठ ३  कक्षा ९ सुनाइ पाठ ४  कक्षा ९ सुनाइ पाठ ५  कक्षा ९ सुनाइ पाठ ६  कक्षा ९ सुनाइ ...
पूरा पढ्नुहोस् »

Friday, April 26, 2024

कक्षा १० सुनाइ सामग्री (नेपाली)

4/26/2024 09:19:00 AM 0
  कक्षा १० सुनाइ सामग्री १ (नेपाली) कक्षा १० सुनाइ सामग्री २ (नेपाली) कक्षा १० सुनाइ सामग्री ३ (नेपाली) कक्षा १० सुनाइ सामग्री ४ (नेपाली) कक...
पूरा पढ्नुहोस् »

Saturday, February 17, 2024