नयाँ


गुणस्तरीय शिक्षाका लागि अनिवार्यः शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकको सहकार्य

Showing posts with label डाउनलोड. Show all posts
Showing posts with label डाउनलोड. Show all posts

Thursday, July 21, 2022

कक्षा ९ का विशिष्टीकरण तालिका २०७८

7/21/2022 09:47:00 AM 0
  नेपाली विषयको शिक्षक विशिष्टीकरण तालिकाः सामाजिक अध्ययन विषयको विशिष्टीकरण तालिकाः विज्ञान तथा प्रविधि विशिष्टीकरण तालिकाः अङ्ग्रे...
पूरा पढ्नुहोस् »