नयाँ

गुणस्तरीय शिक्षाका लागि अनिवार्यः शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकको सहकार्य
Showing posts with label डाउनलोड. Show all posts
Showing posts with label डाउनलोड. Show all posts

Sunday, July 16, 2023

Sunday, July 9, 2023

Class 5 Specification Grid 2080 (New Course)

7/09/2023 06:56:00 AM 0
  कक्षा ५ को नेपाली विषयको विशिष्टीकरण तालिका २०८०     स्वास्थ्य, शारीरिक तथा सिर्जनात्मक कलाको विशिष्टीकरण तालिका     सामाजिक अध्ययन तथा ...
पूरा पढ्नुहोस् »

Friday, April 21, 2023

कक्षा ८ का पाठ्यपुस्तकहरू (नयाँ पाठ्यक्रममा आधारित)

4/21/2023 07:23:00 AM 0
  कक्षा ८ को नेपाली किताब    कक्षा ८ को विज्ञान तथा प्रविधि किताब      कक्षा ८ को सामाजिक अध्ययन तथा मानव मूल्य शिक्षा किताब   कक्षा ८ क...
पूरा पढ्नुहोस् »

Thursday, April 13, 2023

कक्षा १० का पाठ्यपुस्तकहरू (नयाँ पाठ्यक्रममा आधारित २०८०)

4/13/2023 08:19:00 AM 0
कक्षा १० को नेपाली किताब       कक्षा १० को सामाजिक अध्ययन पुस्तक     Class 10 English Book      कक्षा १० को गणित पुस्तक कक्षा १० को विज्...
पूरा पढ्नुहोस् »

Wednesday, April 12, 2023

कक्षा ५ का पाठ्यपुस्तकहरू (नयाँ पाठ्यक्रममा आधारित २०८०)

4/12/2023 08:10:00 AM 0
  कक्षा ५ को सामाजिक अध्ययन तथा मानव मूल्य शिक्षा विषयको पाठ्यपुस्तक     कक्षा ५ को विज्ञान तथा प्रविधि विषयको पाठ्यपुस्तक     कक्षा ५ क...
पूरा पढ्नुहोस् »