नयाँ

गुणस्तरीय शिक्षाका लागि अनिवार्यः शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकको सहकार्य

Wednesday, April 12, 2023

कक्षा ५ का पाठ्यपुस्तकहरू (नयाँ पाठ्यक्रममा आधारित २०८०)

 


कक्षा ५ को सामाजिक अध्ययन तथा मानव मूल्य शिक्षा विषयको पाठ्यपुस्तक

 

  कक्षा ५ को विज्ञान तथा प्रविधि विषयको पाठ्यपुस्तक

 

  कक्षा ५ को नेपाली विषयको पाठ्यपुस्तक

 

  कक्षा ५ को गणित विषयको पाठ्यपुस्तक

 

  Class 5 Englsh Text Book

 

 कक्षा ५ को स्वास्थ्य, शारीरिक तथा सिर्जनात्मक कला किताब

 

No comments:

Post a Comment

shivalayaschool2017@gmail.com