नयाँ

गुणस्तरीय शिक्षाका लागि अनिवार्यः शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकको सहकार्य

विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरू

 मितिः २०७९/१०/२० गते गठित विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरूः


धनपति ओझा, अध्यक्ष


दुर्गाबहादुर विक, सदस्य


जमुना ओझा, सदस्य


विमला अधिकारी ओझा, सदस्यगोमा ढुङ्गाना, सदस्य


आइतीश्री गुरुङ, सदस्य


राजन सुवेदी, पदेन सदस्य (वडा अध्यक्ष)


जयराम सुवेदी, शिक्षक प्रतिनिधि


रुपिन्द्र प्रभावी जोशी, सदस्य सचिव (प्रअ)


No comments:

Post a Comment

shivalayaschool2017@gmail.com