नयाँ

गुणस्तरीय शिक्षाका लागि अनिवार्यः शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकको सहकार्य

Thursday, April 14, 2022

कक्षा ४ का पाठ्यपुस्तकहरू २०७९

4/14/2022 09:38:00 AM 0
कक्षा ४ को नेपाली किताब २०७ ९ कक्षा ४ को स्वास्थ्य, शारीरिक तथा सिर्जनात्मक कला किताब २०७९ कक्षा ४ को सामाजिक मूल्य तथा मानव मूल्य शिक्षा कि...
पूरा पढ्नुहोस् »

कक्षा ७ का पाठ्यपुस्तकहरू २०७९

4/14/2022 09:32:00 AM 0
कक्षा ७ को नेपाली किताब २०७९ कक्षा ७ को सामाजिक अध्ययन तथा मानव मूल्य शिक्षा किताब २०७ ९ कक्षा ७ को विज्ञान तथा प्रविधि किताब २०७ ९ कक्षा ७ ...
पूरा पढ्नुहोस् »

कक्षा ९ का पाठ्यपुस्तकहरू २०७९

4/14/2022 09:26:00 AM 0
 कक्षा ९ को गणित किताब २०७८ कक्षा ९ को विज्ञान तथा प्रविधि किताब २०७८ Class 9 English Book 2078 कक्षा ९ को नेपाली किताब २०७८ कक्षा ९ को सामा...
पूरा पढ्नुहोस् »