नयाँ

गुणस्तरीय शिक्षाका लागि अनिवार्यः शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकको सहकार्य
Showing posts with label स्वाध्ययन सामग्री. Show all posts
Showing posts with label स्वाध्ययन सामग्री. Show all posts

Sunday, July 16, 2023

Wednesday, April 12, 2023

कक्षा ५ का पाठ्यपुस्तकहरू (नयाँ पाठ्यक्रममा आधारित २०८०)

4/12/2023 08:10:00 AM 0
  कक्षा ५ को सामाजिक अध्ययन तथा मानव मूल्य शिक्षा विषयको पाठ्यपुस्तक     कक्षा ५ को विज्ञान तथा प्रविधि विषयको पाठ्यपुस्तक     कक्षा ५ क...
पूरा पढ्नुहोस् »

Thursday, March 30, 2023

शिक्षकको निरोगिताको प्रमाणपत्र र सपथ ग्रहण फाराम

3/30/2023 03:58:00 AM 0
  निरोगिताको प्रमाणपत्र word file निरोगिताको प्रमाणपत्र pdf सपथ ग्रहण फराम word file सपथ ग्रहण फाराम pdf                      
पूरा पढ्नुहोस् »