नयाँ

गुणस्तरीय शिक्षाका लागि अनिवार्यः शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकको सहकार्य
Showing posts with label शिक्षक निर्देशिका. Show all posts
Showing posts with label शिक्षक निर्देशिका. Show all posts

Tuesday, September 5, 2023

कक्षा ४ का शिक्षक निर्देशिकाहरू (नयाँ पाठ्यक्रममा आधारित)

9/05/2023 09:39:00 AM 0
Class 4 English Teacher Guid       कक्षा ४ को विज्ञान तथा प्रविधि विषयको शिक्षक निर्देशिकाः कक्षा ४ को नेपाली विषयको शिक्षक निर्देशिका
पूरा पढ्नुहोस् »

कक्षा ७ का शिक्षक निर्देशिकाहरू (नयाँ पाठ्यक्रममा आधारित)

9/05/2023 09:32:00 AM 0
Class 7 English Teachers Guide       कक्षा ७ को विज्ञान तथा प्रविधि विषयको शिक्षक निर्देशिकाः कक्षा ७ को नेपाली विषयको शिक्षक निर्देशिका
पूरा पढ्नुहोस् »

कक्षा ९ का शिक्षक निर्देशिकाहरू (नयाँ पाठ्यक्रममा आधारित)

9/05/2023 09:22:00 AM 0
कक्षा ९ को गणित विषयको शिक्षक निर्देशिकाः       कक्षा ९ को विज्ञान तथा प्रविधि विषयको शिक्षक निर्देशिकाः कक्षा ९ को नेपाली विषयको शिक्षक ...
पूरा पढ्नुहोस् »

Friday, January 28, 2022

कक्षा ३ का शिक्षक निर्देशिकाहरू (नयाँ पाठ्यक्रमअनुसार)

1/28/2022 04:39:00 AM 0
कक्षा ३ को नेपाली विषयको शिक्षक निर्देशिका  कक्षा ३ को अङ्ग्रेजी विषयको शिक्षक निर्देशिका    कक्षा ३ को हाम्रो सेरोफेरोको शिक्षक निर्देशिका...
पूरा पढ्नुहोस् »