नयाँ

गुणस्तरीय शिक्षाका लागि अनिवार्यः शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकको सहकार्य

Thursday, July 21, 2022

कक्षा ९ का विशिष्टीकरण तालिका २०७८

 



नेपाली विषयको शिक्षक विशिष्टीकरण तालिकाः  
सामाजिक अध्ययन विषयको विशिष्टीकरण तालिकाः विज्ञान तथा प्रविधि विशिष्टीकरण तालिकाः अङ्ग्रेजी विषयका विशिष्टीरकण तालिकाः गणित विषयको विशिष्टीकरण तालिकाः

No comments:

Post a Comment

shivalayaschool2017@gmail.com